Skrevet af:
Søren Hougaard

Churchill sagde om elefanter: ”De er meget svære at definere, men man er ikke i tvivl, når man ser én”!

Succesfulde iværksættere er som en slags omvendte elefanter. De er ikke sådan bare lige at pege ud blandt savannens dyr, men har måske nogle fællestræk, der gør det muligt at tegne et portræt.

Litteraturen om, hvad der kendetegner succesfulde iværksættere, rummer mange bud – f.eks. sociologiske. I nogle kulturer finder man således de stærkeste iværksættermiljøer i samfundets periferi, blandt marginaliserede, i de lavere sociale klasser etc. I andre kulturer som f.eks. den anglo-amerikanske er iværksætteri en del af elitens selvforståelse, og forretningsmæssige fejltrin dér socialt accepterede – ja måske endda beundrede. Så her spirer det innovative iværksætteri primært i samfundets top.

Psykologien har også sit bud: Fantastiske iværksættere er ofte drevet af et undertrykt behov for anerkendelse fra en faderfigur, der har svigtet. Eller: 5 % af en befolkning er ordblinde, mens hele 35% af alle succesfulde iværksættere lider af dysleksi.

Det er desværre svært at gennemføre læse- og skriveprøver som led i en due diligence. Hvad så?

Her er fire vigtige pejlemærker som indikatorer for iværksættersucces?

- Består initiativets kerne og drivkraft af én person eller et team?

- Har teamet kendt hinanden længe, meget gerne i forskellige sammenhænge?

- Har teamet oplevet og overvundet kriser sammen?

- Behersker teamet de centrale forretningsdiscipliner i den konkrete industri?

Tesen er, at chancen for succes – forretningsidéen ufortalt – er større, hvis man er et team fra dag 1, har kendt hinanden længe på godt og ondt og har været ude for kaotiske eller kritiske situationer sammen uden at gruppe er faldet fra hinanden.

Og omvendt: Eneren med den sublime idé eller den store vision – ofte kompromisløs og med vældig høj selvfølelse – har i mange tilfælde sværere ved at bygge solid forretning og skabe en vinderkultur med plads til alle.

Man kan naturligvis ikke besvare spørgsmålet så enkelt som; der findes masser af undtagelser, nuancer, varianter, tilfældigheder, situationsforskelle osv. Men selv et ikke helt vellignende portræt kan nogle gange være bedre end ingenting. For desværre går succesfulde iværksættere ikke rundt med snabel og stødtænder.