Kan engle investering betale sig?

Der udgives rigtigt mange publikationer om netop dette centrale spørgsmål. Nogle udspringer af forskning. Andre udgives af brancheorganisationer og har karakter af ”medlemsundersøgelser”. Andre igen drives af offentlige virksomheder.

I juni 2017 offentliggjorde det anerkendte internationale tidsskrift Venture Capital en særdeles omfattende undersøgelse (metaundersøgelse) baseret på data fra 10 forskellige studier hver med mere end 100 exits i den underliggende portefølje. Ved hjælp af Monte Carlo simulering, hvorved forskerne testede timing, porteføljestørrelse m.v. dannede der sig et billede af risiko-afkast profilen af engleinvesteringer.

Studiet viste, at afkastet af engleinvesteringer er ekstremt skævt. Mindre porteføljer har højere gennemsnitsafkast, men dramatisk lavere medianafkast. Modsat tidligere undersøgelser, viste det aktuelle studie, at det kræver mere end 50 investeringer i en portefølje at minimere risikoen for et dårligt afkast, og at en tilsvarende porteføljestørrelse er nødvendig for at maksimere afkastpotentialet.

Bemærk dog, at IRR – der jo også er en proxy for geninvesteringsafkastet - har en begrænset værdi som målestok for afkast, når det handler om venture kapital.

Kommentar: Den systematiske risiko ved at investere i early stage består uanset hvad og uanset hvordan man tilrettelægger sin investeringsstrategi. At der tilsyneladende skal 50+ investeringer til for at bortdiversificere den specifikke risiko, kommer lidt som en overraskelse. Trods alt. Det er jo de allerfærreste business engle, der vil kunne evne – og have lyst til – at gabe over så mange investeringer på samme tid.

Et nøgleord er ” bred syndikering” og etablering af mange tematiserede mikrofonde i englemiljøet, så den enkelte kan opnå den nødvendige maksimale risikospredning.